Za zdí
01

Memento vprostřed Uherského Hradiště

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. V počátcích tzv. první republiky zde byli izolováni dělníci usilující o lepší sociální práva, za protektorátu zde byla uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků.

Popravovat se zde začalo až po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. Po komunistickém puči v únoru 1948, v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala místem utrpení stovek lidí, a to především z řad politické i názorové opozice, kléru a inteligence. Ve věznici přináležející k budově krajského soudu byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem nezadal s vyšetřovacími metodami Gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kteří tamní hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.

03

Donoři a partneři

Donoři:
Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových
SPUR
Ing. Čestmír Vančura
město Uherské Hradiště
Partneři:
Juráš a partneři - advokátní kancelář SUDINERO s.r.o - účetní a daňová kancelář
Technologičtí a designoví partneři:
Little Greta VRCOT
PODĚKOVÁNÍ:
Archiv Bezpečnostních složek
Pavel Vrága
Pavel Portl

Jsou věci, které je třeba udělat. Tahle je jednou z nich.

— Memoria & Historia Futurae
05

O nás


MEMORIA

Memoria je spolek, který vzešel z občanské Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti zformované kolem roku 2009, kdy objekt bývalé věznice mohl být prodán ve veřejné dražbě k libovolným účelům. Spolek usiluje o důstojné a smysluplné využití tohoto areálu, minulosti za zdí v centru města. Silný historický příběh, nečernobílé vidění, téma hledání spravedlnosti a úsilí o férovou budoucnost a demokratickou společnost občanů, kteří jsou obeznámeni s naší společnou minulostí.


Historia Futurae

Historia Futurae je zapsaný ústav a platforma, na níž se protínají moderní technologie, jako jsou rozšířená (AR) či virtuální realita (VR), s historickými tématy. Historia Futurae je stavěna na principech otevřenosti, transparentnosti, spolupráce a na srozumitelném předávání historie co nejširšímu publiku, a to poutavě, bez předsudků a příkras.


Tým
Anna Stránská  (*1991)
Anna Stránská (*1991)

Anna má své kořeny na Slovácku, o hradišťskou věznici se intenzivně zajímá od svých gymnaziálních let. Absolventka Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Jako arts manager se věnuje řadě kulturních projektů. Pracovním domovem jí je brněnské HaDivadlo, součást Centra experimentálního divadla, kde působí ve vedení scény jako intendantka. Je předsedkyní spolku Memoria.

Jakub Jareš  (*1983)
Jakub Jareš (*1983)

Jakub je výzkumný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, vyučuje muzejní studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí jako kurátor a konzultant na volné noze se svojí firmou Exponaut.cz. Je autorem řady výstav a spoluautorem několika knih, mimo jiné v roce 2020 vydané publikace "Muzeum v diskusi. Jak vystavujeme soudobé dějiny". Je dlouholetým členem spolku Memoria.

Jan Blažek (*1982)
Jan Blažek (*1982)

Jan je zakladatel neziskovky Historia Futurae a spoluzakladatel kreativní agentury Little Greta a AR a VR agentury VRCØT. Zajímá se o historii 20. století. Je věčným pochybovačem o smyslu marketingu, a proto hledá seberealizaci v neziskovém sektoru.

Václav Adamec (*1986)
Václav Adamec (*1986)

Václav vystudoval historii, ale živí se jako marketingový specialista se zkušenostmi ze soukromé, státní i neziskové sféry. V AR a VR agentuře VRCØT působí jako konzultant. Historii však nikdy neopustil, v současnosti pracuje na disertační práci o potírání levicového odboje brněnským Gestapem.

Tomáš Nedvěd (*1980)
Tomáš Nedvěd (*1980)

Tom je spoluzakladatel kreativní agentury Little Greta a AR a VR agentury VRCØT. Je velký fanda zejména středověké historie. Na činnosti Historia Futurae se podílí v ideové rovině a jako projekťák.