01

Vítejte v imersivní expozici Za zdí

Imersivní expozice Za zdí vypráví inovativní formou příběh bývalé věznice v Uherském Hradišti, místa s velmi pohnutou historií. Expozice má podobu mobilní aplikace pro chytrá zařízení se systémy iOS a Android.

Appka pracuje s rozšířenou realitou (AR), tedy interaktivním zážitkem, který doplňuje reálný svět pomocí počítačově generovaných informací. Aplikace Za zdí se sestává ze šesti stanovišť s unikátním obsahem. Uživatelé se seznámí s historií věznice, kterou je provede AR hologram uherskohradišťské rodačky, herečky Evy Podzimkové, prohlédnou si vězeňský areál v AR z ptačí perspektivy, zakusí výslech nebo vstoupí do cely – samotky. Aplikace slouží široké veřejnosti zdarma a je site specific: Stáhnout si ji pro iOS a Android můžete kdekoliv, použít ji však můžete jen v bezprostředním okolí uzavřené věznice v Uherském Hradišti. Absolvování expozice zabere cca 40 minut. Nejlépe si ji užijete se sluchátky.

03

Donoři a partneři

Donoři:
Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových
SPUR
Ing. Čestmír Vančura
město Uherské Hradiště
Zlínský kraj
Partneři:
Juráš a partneři - advokátní kancelář SUDINERO s.r.o - účetní a daňová kancelář
Technologičtí a designoví partneři:
Little Greta VRCOT
PODĚKOVÁNÍ:
Archiv Bezpečnostních složek
Pavel Vrága
Pavel Portl
Dizajn Design

Jsou věci, které je třeba udělat. Tahle je jednou z nich.

— Memoria & Historia Futurae
05

O nás


MEMORIA

Memoria je spolek, který vzešel z občanské Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti zformované kolem roku 2009, kdy objekt bývalé věznice mohl být prodán ve veřejné dražbě k libovolným účelům. Spolek usiluje o důstojné a smysluplné využití tohoto areálu, minulosti za zdí v centru města. Silný historický příběh, nečernobílé vidění, téma hledání spravedlnosti a úsilí o férovou budoucnost a demokratickou společnost občanů, kteří jsou obeznámeni s naší společnou minulostí.


Historia Futurae

Historia Futurae je zapsaný ústav a platforma, na níž se protínají moderní technologie, jako jsou rozšířená (AR) či virtuální realita (VR), s historickými tématy. Historia Futurae je stavěna na principech otevřenosti, transparentnosti, spolupráce a na srozumitelném předávání historie co nejširšímu publiku, a to poutavě, bez předsudků a příkras.


Tým
Anna Stránská
Anna Stránská

Anna má své kořeny na Slovácku, o hradišťskou věznici se intenzivně zajímá od svých gymnaziálních let. Absolventka Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Jako arts manager se věnuje řadě kulturních projektů. Pracovním domovem jí je brněnské HaDivadlo, součást Centra experimentálního divadla, kde působí ve vedení scény jako intendantka. Je předsedkyní spolku Memoria. V projektu Za zdí měla na starosti koncept, text a fundraising.

Jakub Jareš
Jakub Jareš

Jakub je výzkumný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, vyučuje muzejní studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí jako kurátor a konzultant na volné noze se svojí firmou Exponaut.cz. Je autorem řady výstav a spoluautorem několika knih, mimo jiné v roce 2020 vydané publikace "Muzeum v diskusi. Jak vystavujeme soudobé dějiny". Je dlouholetým členem spolku Memoria. V projektu Za zdí měl na starosti odborné konzultace a rešerše a texty.

Jan Blažek
Jan Blažek

Jan je zakladatel neziskovky Historia Futurae a spoluzakladatel kreativní agentury Little Greta a AR a VR agentury VRCØT. Zajímá se o historii 20. století. Je věčným pochybovačem o smyslu marketingu, a proto hledá seberealizaci v neziskovém sektoru. V projektu Za zdí měl na starosti koncept, text a fundraising.

Václav Adamec
Václav Adamec

Václav vystudoval historii, ale živí se jako marketingový specialista se zkušenostmi ze soukromé, státní i neziskové sféry. V AR a VR agentuře VRCØT působí jako konzultant. Historii však nikdy neopustil, v současnosti pracuje na disertační práci o potírání levicového odboje brněnským Gestapem. V projektu Za zdí byl konzultantem.

Tomáš Nedvěd
Tomáš Nedvěd

Tom je spoluzakladatel kreativní agentury Little Greta a AR a VR agentury VRCØT. Je velký fanda zejména středověké historie. Na činnosti Historia Futurae se podílí v ideové rovině a jako projekťák. V projektu Za zdí měl na starosti koncept, projektové řízení a testování.

Katka Bednaříková
Katka Bednaříková

Katka měla v projektu Za zdí na starosti projektové řízení.

Spolupracovníci a spolupracovnice
Spolupracovníci a spolupracovnice

Dagmar Vacková – průběžná nehynoucí podpora
Daniel Pohuba – build webu
Eva Podzimková – průvodkyně aplikací
Eva Šišková – design webu
Eva Trojanová – konzultace, testování
Ivan Palacký – hudba
Jan Fiala – 3D
Jan Pololáník – zvuk
Josef Kubáník – role vyšetřovatele
Mateusz Słowakiewicz – UX/UI, grafika, motion
Matouš Marek – 3D
Michal Stránský – odborná konzultace, rešerše, texty
Michal Šachr – 3D, foto
Miroslav Zelinský – scénář výslechu
Pavel Portl – odborná konzultace
Pavel Vrága – 3D
Pawel Ratajczyk – UX/UI, grafika, motion
Radim Vaňous – film
Štěpán Trčka – zvuk
Tomáš Matocha – vývoj
Zdeněk Homola – odborná konzultace

Děkujeme Slováckému divadlu (Štěpán Goiš, Iva Šulajová), SUPŠ Uherské Hradiště (Ivo Savara) a Archivu bezpečnostních složek.